کد خبر: ۵۹۳۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۲
همیشه رفیق پابرهنه ها باش چون هیچ ریگی به کفششان نیست
دود سیگار کفاف نمیدهد

دوسیبی بارکن رفیق

خاطره ها سنگینند
______________________رفیق

دلتنگ شدی پیش ماهم بیا

کمی غصه هست باهم میخوریم
______________________هی رفیق، دستت را بکش، لمس نکن زندگی ام را

میترسم تیغ تیز تنهاییم دستت را ببرد

______________________هی رفیق

ماندگار باش نه یادگار

من یادگاری زیاد دارم
______________________رفیق درسته ما تو دسته گرگاییم!

ولی مرام سگیمون سرجاشه

______________________همیشه رفیق پابرهنه ها باش

چون هیچ ریگی به کفششان نیست

______________________علف زیر پاتیم

رفیق خر نشی

ما رو بخوری
______________________ارزش رفیق آنقدهست

که برایش پل عبورشوم

حتی اگرنگاهش به زیرپایش نیفتد
______________________عشق + اهمیت = مادر

عشق + ترس = پدر

عشق + کمک = خواهر

عشق + دعوا = برادر

عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق
______________________به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت:

اون رفیق منه

وقتی باختم گفت :

من رفیقتم
نام:
ایمیل:
* نظر: