کد خبر: ۶۷۳۸۹
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵
روانشناسان پيشنهاد مي کنند اطرافيان فرد بايد شرايطي را فراهم کنند تا اطمينان فرد دوباره بازگشته و بتواند شرايط را کنترل کند. در اين شرايط فرد ممکن است با خودش هم لج کند و دست به کارهايي بزند که به ضررش باشد.
شخصيت هاي خيالي,شخصيت هاي  نگران,ضعف شخصيتي

خانواده ایرانی -وقتي ذهن مشوش است امکان تصميم گيري درست به کمتر از نصف کاهش پيدا مي کند. در اين حالت فرد ممکن است دست به انجام هرگونه کار اشتباه بزند. معمولا تصميم گيري هاي نادرست در همين زمان اتفاق مي افتد و نکته مهم اينجاست که معمولا زماني ما دچار درگيري ذهني مي شويم که بايد مهمترين تصميم هاي زندگي مان را اتخاذ کنيم. در اين شرايط فرد موقعيت هاي درست و نادرست را به خوبي تشخيص نمي دهد. نسبت به ديگران دچار سوءظن مي شود و تا زماني که شک و سوءظن او برطرف نشود، ذهن او آرام نخواهد گرفت. معمولا توصيه مي شود در اين شرايط فرد دست به انجام هيچ کاري نزده و براي آنکه بتواند درست تصميم بگيرد از فردي که در ماجراي پيش آمده ذي نفع نبوده يا از نظر رواني به خودش مسلط تر است، کمک بگيرد.

از سوي ديگر روانشناسان پيشنهاد مي کنند اطرافيان فرد بايد شرايطي را فراهم کنند تا اطمينان فرد دوباره بازگشته و بتواند شرايط را کنترل کند. در اين شرايط فرد ممکن است با خودش هم لج کند و دست به کارهايي بزند که به ضررش باشد.

رفتار شخص متزلزل شده و در اين شرايط اطرافيان نبايد اين رفتار او را ناشي از ضعف شخصيتي او بدانند. اين شرايط تنها با گذر از حالت بحراني و بيشتر اوقات با کمک گرفتن از دوستاني که فرد به آنها مطمئن است يا اعضاي خانواده امکانپذير است.

شخصيت هاي خيالي؛ ذهن آرام يا نگران؟
شخصيت هاي خيالي در داستان ها، سريال ها و فيلم هاي سينمايي نيز درست مثل افراد واقعي داراي خودباوري بالا يا پايين هستند. چهار نمونه از شخصيت هاي کارتوني را از اين نظر بررسي کرده ايم.

ذهن آرام
ديه گو
شخصيت هاي خيالي,شخصيت هاي  نگران,ضعف شخصيتي
ديه گو در انيميشن عصر يخبندان ذهن آرامي دارد چون با وجود همه بلاهايي که شخصيت سيد سرش مي آورد، باز شرايط را خوب تحمل مي کند و کمتر دچار استرس و واکنش هاي غيرمنطقي مي شود.

ذهن نگران
سيد
شخصيت هاي خيالي,شخصيت هاي  نگران,ضعف شخصيتي
سيد از ديگر شخصيت هاي فوق العاده نگران انيميشن عصر يخبندان است و جمله «بدبخت شديم» از دهانش نمي افتد. از نظر او هر اتفاق ساده مي تواند به يک بحران اساسي تبديل شود.

ذهن آرام
باز لايتنر
شخصيت هاي خيالي,شخصيت هاي  نگران,ضعف شخصيتي
شخصيت باز در انيميشن داستان اسباب بازي ها ذهن آرامي دارد و برخلاف وودي خيلي با منطق و درايت اوضاع را بررسي مي کند و کمتر واکنش هاي احساسي از خود نشان مي دهد. او در قسمت دوم با تکيه به همين ويژگي موفق مي شود وودي را نجات دهد.

ذهن نگران
وودي
شخصيت هاي خيالي,شخصيت هاي  نگران,ضعف شخصيتي
وودي در انيميشن داستان اسباب بازي ها ذهني ناآرام دارد و از همان قسمت اول اين را به خوبي نشان مي دهد. او در اين قسمت نگران ورود يک اسباب بازي جديد يعني باز لايتنر و از دست دادن محبوبيت خودش نزد صاحبش است. نگراني او تا حدي است که هر کاري مي کند تا از شر او خلاص شود.

1- بيشتر اوقات بايد سخت تر از ديگران کار کنم تا کارها را به موقع تحويل دهم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

2- معمولا صداهاي بلنداعصابم را حسابي خرد مي کنند.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

3- وقتي جايي از بدنم درد مي کند، تصور مي کنم مسئله اي بسيار جدي پيش آمده است.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

4- بيشتر اوقات آنقدر فکر و خيال در سر دارم که نمي توانم خوب بخوابم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

5- برايم سخت است که همه اتفاق هاي پيش آمده را فراموش کنم و آرامش داشته باشم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

6- هر وقت کاري را اشتباه انجام مي دهم از دست خودم حسابي عصباني مي شوم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

7- هميشه در انجام هر کاري عجله دارم
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

8- احساس مي کنم هيچ وقت زمان کافي در اختيار ندارم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

9- معمولا خيلي سريع و بريده بريده حرف مي زنم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

10- هر وقت در ترافيک گير مي کنم يا در صف مي ايستم خيلي عصباني مي شوم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

11- بيشتر اوقات از ديگران انتقاد مي کنم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

12- حماقت ديگران خيلي عصباني ام مي کند.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

13- خيلي به خودم فشار مي آورم تا کارها خوب پيش بروند.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

14- فرد بسيار جدي هستم و با کسي شوخي ندارم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

15- موقع حرف زدن زياد از دست هايم استفاده مي کنم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

16- بسيار وقت شناس هستم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

17- بيشتر اوقات براي چند روز روي يک موضوع متمرکز مي شوم تا آن را کاملا حل کنم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

18- برنده شدن و موفقيت، هدف اصلي من در زندگي است.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

19- بيشتر اوقات از عصبانيت سرخ مي شوم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

20- روحيه بسيار رقابت طلب و جنگنده اي دارم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

21- معمولا درباره آينده خيلي خوش بين نيستم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

22- هميشه نگران مسائل مالي هستم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

23- به طور کلي فرد صبوري نيستم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

24- دوست دارم همه من را يک فرد موفق بدانند و درباره اش صحبت کنند.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

25- بيشتر اوقات در اثر فکر و خيال، صبح زود با نگراني از خواب بيدار مي شوم.
الف) کاملا موافقم ب) موافقم
ج) متوسط د) مخالفم هـ) کاملا مخالفم

نمره بدهيد
حالا که آزمون خودآزمايي به پايان رسيده، وقتش رسيده است که به خودتان نمره بدهيد و امتياز نهايي تان را محاسبه کنيد.براي اين کار از فرمول زير استفاده کنيد.

براي هر جواب «الف» 5 امتياز، هر جواب «ب» 4 امتياز، هر جواب «ج» 3 امتياز، هر جواب «د» 2 امتياز و هر جواب «هـ» يک امتياز در نظر بگيريد، سپس مجموع اعداد را جمع کنيد تا امتياز کلي شما در اين آزمون خودآزمايي به دست بيايد.

کليد تست
90 تا 125 : شما طبيعتي بسيار نگران داريد و به سختي به آرامش دست پيدا مي کنيد. شما معمولا بسيار بي قراريد و دائما فکر مي کنيد قرار است اتفاق بدي برايتان بيفتد. به همين دليل هم بيشتر اوقات از کاه کوه مي سازيد و زندگي را حسابي براي خود و ديگران سخت مي کنيد. اگرچه نگراني در خون تان است اما براي داشتن زندگي سالم تر بايد خودتان را مجبور کنيد تا روش هاي رسيدن به آرامش را ياد بگيريد. آموختن مهارت هاي جديد و سعي در مثبت انديشي و ... روش هاي مناسبي براي کنترل اضطراب تان هستند.

65 تا 89 : به طور کلي فرد متعادلي هستيد که مي توانيد بدون اينکه دچار نگراني هاي بيش از حد شويد از پس مشکلات زندگي برآييد. شما دوست نداريد بيش از حد نياز به مشکلات فکر کنيد و اتفاق ها را همانطور که رخ داده اند مي پذيريد. شما اين قابليت را داريد که شرايط بحراني را قبل از وقوع پيش بيني کنيد و مانع از رخ دادن آن شويد و يا براي مقابله با آن آماده شويد.

کمتر از 65 : اگر چه هر از گاهي دچار نگراني و استرس مي شويد اما بيشتر اوقات با خونسردي کامل با رخدادها روبرو مي شويد. به طور کلي استرس مشکل اصلي شما در زندگي نيست. اين ويژگي نه تنها باعث ايجاد آرامش در زندگي شخصي تان مي شود؛ بلکه به ديگران نيز کمک مي کند تا از عهده شرايط بحراني و استرس زا برآيند. البته گاهي اين بي خيالي بيش از حد نيز خوب نيست و مانع از اين مي شود که براي مقابله با مشکلات از پيش برنامه ريزي کنيد.
منبع:همشهري تندرستي


نام:
ایمیل:
* نظر: