پربیننده ترین

عملکرد وزارت بهداشت دولت روحانی درخصوص اطلاع رسانی و کنترل آنفلوآنزا را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عملکرد دولت دکتر روحانی را در حوزه حفاظت از محیط زیست چگونه ارزیابی میکنید ؟
انتظار دارید پس از توافق هسته ای قیمت خودرو داخلی ...
میزان مهریه مرسوم در خانواده شما چقدر است؟